Klachten

Wat betekent uw klacht voor Medicu?

Wij hechten veel waarde aan klanttevredenheid. Wanneer u op deze pagina terecht bent gekomen, hebben wij waarschijnlijk enkele steken laten vallen. Daarvoor onze excuses. Helaas gaat er in ongeveer 1-2% van onze orders iets mis. We proberen dit percentage continu te reduceren en daarom stellen we het zeer op prijs dat u uw klacht bij ons indient. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 

Klacht indienen

U kunt uw klacht digitaal, indienen bij ons. Dat kan via het contact formulier op onze website.

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt in behandeling genomen indien u de klacht binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek bij ons heeft gemeld. Een termijn van 6 weken is in ieder geval redelijk.

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak?

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. U ontvangt een reactie van het hoofd van de afdeling Klachtenmanagement.